top of page

En kultur av lärjungaskap

KYRKANS UPPDRAG

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

I. ALLA LÄRJUNGARS UPPDRAG

Matteusevangeliet 28:18–20 (SFB-15)

All makt

Daniel 7:13–14 (SFB-15)

Gör lärjungar!

Ett enda sorts lärjungaskap

Markusevangeliet 8:34–35 (SFB-15)

Matteusevangeliet 10:32–33 (SFB-15)

I församlingen: bygg upp varandra

Efesierbrevet 4:16 (SFB-15)

Kolosserbrevet 3:16 (SFB-15)

Romarbrevet 15:14 (SFB-15)

Hebreérbrevet 3:12–13 (SFB-15)

Hebreérbrevet 10:24–25 (SFB-15)

Evangelisation

1 Thessalonikerbrevet 1:6–10 (SFB-15)

Kultur av lärjungaskap


II. PARADIGMSKIFTET

Från att köra program till att bygga upp människor

Från att jaga volontärer till att skapa en miljö där man kan växa andligt Exempel: ”jag vill engagera mig!”

Från att förlita oss på anställda proffs till en gemenskap där alla bygger upp varandra 1 av 2


III. PASTORERNAS ROLL

Präst som tillhandahåller tjänster

Pastorn som VD

Pastorerna som instruktörer


IV. HUR BÖRJAR VI?


Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page