top of page

Församlingens auktoritet/Kongregationalism

KYRKANS ORDNING

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

INLEDNING 

Ny del i kursen – repetition 


Kongregationalism 

9. Vi tror att en sann kristen församling är en gemenskap av troende och  döpta kristna som har överenskommit med varandra att söka hålla allt vad  Herren har befallt:  

- att hålla offentliga gudstjänster, 

- att under den Heliga Andes ledning, bland sig själva utvälja herdar eller  äldste och tjänare (diakoner); 

- att utöva dop, Herrens måltid och kristlig församlingsdisciplin; - att befrämja gudsfruktan och broderlig kärlek; 

- att bidra till evangeliets utbredande; 

—samt att varje sådan församling är en oberoende gemenskap, fristående i  förhållande till alla andra kristna församlingar och erkänner endast  Kristus som sitt överhuvud. 


Olika syn på auktioritet 

- Episkopala kyrkor 

- Presbyterianska kyrkor 

- Kongregationalism 

- Äldstestyrda församlingar 

- Äldsteledda församlingar 

Bäst lämpat för andlig växt 


I. CAMBRIDGE-PLATTFORMENS BLANDADE STYRE 

1. Kristi auktoritet 

2. Församlingens auktoritet 

3. Äldstes auktoritet 


II. HIMMELRIKETS NYCKLAR: VILKEN AUKTORITET GER JESUS HELA  FÖRSAMLINGEN? 

Matteusevangeliet 16:13-18 (SFB-15) 

Matteusevangeliet 18:15-18 (SFB-15) 

2 Korinthierbrevet 2:5–7 (SFB-15) 


III. FÖRHÅLLANDET MELLAN FÖRSAMLINGEN OCH ÄLDSTE 

Hebreerbrevet 13:17 (SFB-15) 

Efesierbrevet 4:11-12 (SFB-15)


Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page