top of page

Församlingsdisciplin

KYRKANS VÄSEN

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

I. VAD ÄR FÖRSAMLINGSDISCIPLIN?

Fostrande kärlek: formativ och korrektiv

Ordspråksboken 12:1 (SFB-15)

Hebreérbrevet 12:5–11 (SFB-15)

Hur vi hanterar synd i församlingen

Matteusevangeliet 18:15–17 (SFB-15)


II. VARFÖR SKA VI GÖRA DET?

1. För att Bibeln säger det

1 Korinthierbrevet 5:1–11 (SFB-15)

Galaterbrevet 6:1–2 (SFB-15)

2 Thessalonikerbrevet 3:14–15 (SFB-15)

1 Timotheosbrevet 1:19–20 (SFB-15)

Titusbrevet 1:11 (SFB-15)

Titusbrevet 3:10–11 (SFB-15)

Romarbrevet 16:17–18 (SFB-15)

Uppenbarelseboken 2:14–16 (SFB-15)


2. För att återspegla Guds helighet


3. För att upprätta syndare

1 av 2


4. För att hindra att synden sprider sig i församlingen

Hebreérbrevet 12:15 (SFB-15)

1 Korinthierbrevet 5:6–7 (SFB-15)


Fem korta punkter till sammanfattning

1. Avslöja och synliggöra synden (1 Kor 5:2).

2. En varning för den kommande domen

3. Att rädda från den kommande vreden (Luk 3:7; 1 Tess 1:10).

4. Att beskydda församlingskroppen (1 Kor 5:6).

5. Att bevara integriteten i en lokal församlings vittnesbörd gentemot världen utanför.


III. NÄR SKA VI GÖRA DET?

1. För att vi inte längre kan bekräfta

1. Synd som orsakar splittring i församlingen och förstör gemenskapen (Matt 18:15-17; 1  Kor 5:5-6; 2 Tess 3:6-15)

2. Moraliska synder som förstör församlingens renhet och vittnesbörd (1 Kor 5:1-13). Inte  bara sexuell omoral utan även girighet, avgudadyrkan, förtal och ovettigt tal samt  dryckenskap.

3. Villolära som leder till splittring (1 Tim 1:20; 2 tim 2:17-18; Upp 2:14-16; Rom  16:17-18).


2. För att det orsakar splittring


IV. HUR SKA DET GÅ TILL?

Steg 1: enskild konfrontation

Steg 2: ett eller två vittnen

Steg 3: till hela församlingen

Steg 4: församlingens formella beslut


Avvikelser från regeln

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page