top of page

Gudstjänst (katolicitet)

KYRKANS VÄSEN

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

Jag vet hur svårt det är att övertyga världen om att Gud förkastar  alla sätt att tillbe som inte sanktioneras av Hans Ord. De är  övertygade, ända in i märgen, att allt de gör är godkänt så länge den  visar någon typ av iver för att hedra Gud.


I. GUD ÄR ANGELÄGEN OM HUR VI TILLBER

1. Tre lärdomar från 2 Mos 25

a. Tillbedjan måste vara villig

b. Tillbedjan syftar till andlig gemenskap med Gud

c. Tillbedjan måste ordnas enligt Guds instruktioner


2. Andra budordet

2 Moseboken 20:2–6 (SFB-15)

a. Guds ord måste styra hur vi tänker om Gud

5 Moseboken 4:15–18 (SFB-98)

b. Guds ord måste styra hur vi tillber Gud

c. Gud är nitisk angående vår tillbedjan

2 Moseboken 20:5-6 (SFB-15)


3. Berättelsen om guldkalven

2 Moseboken 32:1–10 (SFB-15)

a. Otålighet är trons fiende

b. Vi kan inte föreställa oss Gud som vi själva vill

c. Vi kan bara tillbe Gud på det sätt han befallt

d. Falsk tillbedjan leder till omoral


4. Jesu kritik mot tillägg i tillbedjan

Matteusevangeliet 15:1–14 (SFB-15)

1 av 2II. DEN REGULATIVA PRINCIPEN

Men det godtagbara sättet att tillbe sanne Gud är instiftat av honom själv  och så avgränsat av hans egen uppenbarade vilja att han inte får tillbes  enligt människors inbillningar och påhitt, ej heller Satans ingivelser,  med någon synlig bild, eller på något annat sätt ej föreskrivet i Den  heliga skrift

WCF 21.1, jfr LBCF 1689 22.1


Att vi på intet sätt avbildar Gud, ej heller dyrkar honom på något annat  vis än han har befallt i sitt ord.

HK 93


Gudstjänstens element

Dels läser vi Guds ord tillsammans (1 Tim 4:13; 1 Tess 5:27; 2 Tess 3:14; Kol 4:15-16; 2  Pet 3:15-16).


Dels ber vi tillsammans, och eftersom vi vill be enligt Guds vilja och lovprisa honom i ande  och sanning ber vi med hjälp av Guds ord (Apg 2:42; 1 Tim 2:1; 1 Kor 14:16).


Dels hör vi Guds ord predikat (1 Tim 4:13; cf. Luk 4:20; 2 Tim 3:15-17; 4:2).


Dels sjunger vi Guds ord tillsammans (Ef 5:19; Kol 3:15; 1 Kor 14:15, 26; cf. 1 Tim 3:16;  Upp 5:9-13; 11:17f; 15:3-4).


Dels ser vi Guds ord porträtterat i dopet och i Herrens måltid (Acts 2:42; 20:7; cf. vv. 20, 25,  28).


Där har vi de grundläggande elementen. Vi läser Guds ord, vi ber Guds ord, vi predikar Guds  ord, vi sjunger Guds ord och vi ser Guds ord porträtterat i dopet och Herrens måltid.V. *GEMENSAM* TILLBEDJAN

Guds folk samlas för att bygga upp varandra genom sann gudstillbedjan.

1 Korinthierbrevet 14:12 (SFB-15)

1 Korinthierbrevet 14:26 (SFB-15)

Efesierbrevet 5:19 (SFB-15)

Kolosserbrevet 3:16(SFB-15)

Hebreérbrevet 10:25 (SFB-15)

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page