top of page

Herrens måltid

KYRKANS UPPDRAG

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

Lukasevangeliet 22:1–8 (SFB-15)

Två högtider


I. PÅSKMÅLTIDEN

"När stunden var inne"

Lukasevangeliet 22:14–16 (SFB-15)


Firar minnet av uttåget


Vikten av att minnas

Psaltaren 103:2–4 (SFB-15)


Definierar Guds folk


Blickar framåtII. BRÖDET OCH BÄGAREN – PÅSK OCH FÖRSONINGSDAG

Brödet: Kristi kropp

Omdiskuterad innebörd


Bägaren

Beseglas i försoningsdagen


Slutet på det gamla, början på det nya förbundet


Regelbundet firandeIII. MÅLTIDENS VERTIKALA OCH HORISONTELLA INNEBÖRDER 1 Korinthierbrevet 10:16–17 (SFB-15)


En summering

Herrens måltid är en församlingshandling där vi utövar gemenskap med  Kristus och varandra, och firar minnet av Kristi död genom att ta del av  vin och bröd, samt en troendes handling att ta emot Kristi välgärningar  och förnya sitt förbund till Kristus och hans folk och därigenom göra hans  församling till en kropp och avskilja den från världen.


Det är en församlingshandling.


Vi utövar gemenskap med Kristus och varandra.


Vi firar minnet av Kristi död.


Det är en troendes handling.


Vi förnyar vårt förbund till Kristus och varandra.

2 Moseboken 24:8-11 (SFB-15)


Hur är Jesus närvarande?

Rom

Luther

Calvin

ZwingliAVSLUTANDE REFLEKTIONER

1. Läromässig klarhet

2. Medlemskap

3. En kultur präglad av evangeliet

4. Lita på bönen och evangeliet

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page