top of page

Medlemskap (helighet)

KYRKANS VÄSEN

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN


Ur Svensk baptist bekännelsen från 1861 §9

Vi tror att en sann kristen församling är en gemenskap av troende och döpta kristna som har överenskommit med varandra att söka hålla allt vad Herren har befallt:

  •   att hålla offentliga gudstjänster,

  •   att under den Heliga Andes ledning, bland

  •   sig själva utvälja herdar eller äldste och tjänare (diakoner);

  •  att utöva dop, Herrens måltid och kristlig församlingsdisciplin;

  •  att befrämja gudsfruktan och broderlig kärlek;

  •  att bidra till evangeliets utbredande;

samt att varje sådan församling är en oberoende gemenskap, fristående i  förhållande till alla andra kristna församlingar och erkänner endast Kristus som sitt överhuvud.


I. FÖRSAMLINGEN SOM GUDS TEMPEL

 Efesierbrevet 2:21–22 (SFB-15)


1. En boning åt Gud

Historisk överblick


Templets innebörd

       2 Moseboken 25:8 (SFB-15)

       3 Moseboken 16:2 (SFB-15)

       1 Kungaboken 8:13 (SFB-15)

       1 Kungaboken 9:3 (SFB-15)

       2 Krönikeboken 7:1–2 (SFB-15)


Kontinuitet till NT


2. Sammanbyggda genom Anden

    Efesierbrevet 2:21–22 (SFB-15)


Ett påstående som handlar om syfte

    1 Petrusbrevet 2:5a (SFB-15)


II. VARANDRA-UPPMANINGARNA 

1. Enhet

   Efesierbrevet 4:3 (SFB-15)


Syftet med Kristi frälsargärning


Kampen för enhet

       1 Korinthierbrevet 1:10 (SFB-15)


2. Kärlek

   1 Johannesbrevet 3:10 (SFB-15)

   1 Johannesbrevet 3:14, 16 (SFB-15)


3. Vilka är ”varandra”?

    Hebreérbrevet 10:24-25 (SFB-15)III. MEDLEMSKAPET SOM FÖRBUNDSRELATION

1. Konsumtionsrelation kontra förbundsrelation


2. Församlingen som ambassad


3. Vikten av pånyttfödda medlemmar


4. Ledarskap


5. Församlingsförbund

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page