top of page

Pånyttfödelse

KYRKANS VÄSEN

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

PÅNYTTFÖDELSEN

Intro till pånyttfödelsen

Kyrkans attribut

En gemenskap av pånyttfödda

Distinktionen mellan sanna och falska kristna

I. VARFÖR ÄR PÅNYTTFÖDELSEN VIKTIG?

Johannesevangeliet 3:1–8 (SFB-15)


Vårt totala fördärv

Psaltaren 5:10 (SFB-15)

Psaltaren 14:2–3 (SFB-15)

Psaltaren 58:4 (SFB-15)

Hesekiel 36:26 (SFB-15)


Levande döda

Efesierbrevet 2:1–3 (SFB-15)

Matteusevangeliet 8:22 (SFB-15)

1 Timotheosbrevet 5:6 (SFB-15)


Svarar inte på stimuli


Helt utan egen förmåga

Romarbrevet 8:7–8 (SFB-98)

Johannesevangeliet 3:19-20 (SFB-15)

1 av 2


Behovet av en ny natur

Matteusevangeliet 12:34–35 (SFB-15)

2 Thessalonikerbrevet 2:13 (SFB-15)

Filipperbrevet 2:13 (SFB-15)


II. HUR BLIR MAN FÖDD PÅ NYTT?

Romarbrevet 10:14–17 (SFB-15)

Apostlagärningarna 16:14 (SFB-15)


III. VAD INNEBÄR PÅNYTTFÖDELSEN?

En ny skapelse

2 Korinthierbrevet 5:17–18 (SFB-15)

"Föreställ dig att du har ett svin, en gris. Inför denna gris dukar vi upp två olika middagsbord. På ena sidan av rummet dukar vi upp ett bord med de finaste maträtter vi kan föreställa oss. På andra sidan rummet sätter vi en ho full med köksavfall (slob). Sedan låter vi grisen välja det alternativ den behagar. Till stadsfolkets stora förundran, men inte för bondens som är van vid grisar, kommer svinet att rusa raka vägen mot köksavfallet utan att ägna den minsta tanke på de utsökta maträtterna. Den kastar sitt huvud ner i slasket och slukar det hämningslöst tills den blivit mätt. Den blir inte sjuk av avfallet den just ätit och den känner ingen skam över det sätt den slafsade i sig det, eftersom den har agerar helt i linje med sin natur. Den har bara gjort precis det en gris alltid har gjort och alltid kommer att göra.


Men låt oss nu föreställa oss att vi kan ändra grisens natur till en människas. Vad kommer att hända då? För det första kommer människan att avsky vad han bara några ögonblick tidigare längtade efter. Den fruktansvärda stanken som han tidigare inte lagt märke till kommer att bli akut. För det andra skulle han rycka upp sitt huvud ur hon och kräkas upp det avfall som han tidigare hungrade efter. Det finns mat som är läcker för svin som människor inte klarar att äta. För det tredje skulle han lägga märke till att andra hade sett hans tidigare beteende och skulle lida den största skam och ursäkta sig. För det femte skulle han aldrig glömma den dag han förvandlades. Och han skulle aldrig att upphöra att känna sig illamående vid åsynen av en ho eller vid lukten av köksavfallet." (Spurgeon, citerat av Washer, Gospel Call, 101)


Galaterbrevet 6:15 (SFB-15)

Matteusevangeliet 7:16–23 (SFB-15)


Varför är läran om pånyttfödelsen viktig när vi talar om församlingen?


IV. CHARLES FINNEYS UPPFINNINGAR

 In admitting of members into the church of Christ, it is the duty of the church, and ministers whom it concerns, in faithfulness to God, that they be careful they receive none but such as do make forth evident demonstration of the new birth, and the work of faith with power.

The Somerset Confession


- Konferenser under flera dagar. Massmöten för att bygga upp en ackumulerad upplevelse och på så sätt skapa en mer övertygande inbjudan

- Att lägga upp gudstjänsten genom att skapa en känslomässigt laddad atmosfär i syfte att frammana ”personliga avgörelser”.

- Att under psykologisk press förenkla det stora beslutet genom att dela upp det i små mindre beslut. ”Räck upp din hand, res dig upp, kom fram för förbön, gå åt sidan för samtal, be bara denna korta bön.”

...allt i syfte att maximera antalet gensvar. En församling kan och däför bör, enligt Finney, leva i ständig väckelse. Den församling som inte lever i ständig väckelse lever i synd.


Underliggande teologi

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page