top of page

Apostoliska bekännelsen

[1 Vad vi tror om Gud Fader]

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare.


[2 Vad vi tror om Jesus Kristus]

Vi tror också på Jesus Kristus,

Faderns enfödde Son, vår Herre,


vilken är avlad av den helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,


[3 Vad hände Jesus Kristus?]

Han blev korsfäst, dog och begravdes,

nedsteg till dödsriket,

på tredje dagen uppstod Han igen ifrån de döda,

och uppsteg till himlen.


[4 Var är Jesus nu?]

Han sitter på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.


[5 Vad vi tror om Anden och kyrkan]

Vi tror också på den helige Ande,

på en helig allmännelig kyrka:  

att kyrkan består av alla sanna troende, 

överallt i världen och i alla tider.


Vi tror på att dessa heliga är förenade 

 i djup gemenskap.

Vi tror på syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

bottom of page