top of page

Den stora Guden

O ALL GODHETS KÄLLA,

Förstör i mig varje hög tanke, bryt högmodet till stoft och skingra det med vinden,

utplåna varje uns av segdragen självrättfärdighet, plantera i mig en sann ödmjuk ande,

förödmjuka mig i självförakt och avsky för mig själv, öppna i mig en källa av förkrossande

tårar, krossa mig, hela mig sedan;

Då ska mitt hjärta bli en bered boning för min Gud;

där Fadern kan ta sin boning i mig,

där den salige Jesus kan komma med helade i sitt vidrörande,

där den Helige Ande kan nedstiga med helgande nåd;

O heliga Treenighet, tre Personer och en enda Gud,

ta din boning i mig, ett tempel helgat för din härlighet.

Då du är närvarande, kan ondskan inte vara där;

i ditt sällskap finns glädjens fullhet, under ditt leende finns samvetsro,

vid din sida kan ingen fruktan störa, ingen ängslan förjaga sinnets frid,

Med dig ska mitt hjärta blomma av väldoft;

gör mig tillmötesgående, genom omvändelse, för ditt inneboende.

Ingenting överträffar din makt, ingenting är för stort för dig att göra,

ingenting är för gott för dig att ge.

Oändliga är din makt, gränslös din kärlek, oöverskådlig din nåd,

stålande ditt räddande namn.

Låt änglar sjunga då syndare omvänds, förlorade återupprättas, avfällingar återvinns,

satans fångar befrias, blinda ögon öppnas, förkrossade hjärta helas,

den missmodige blir gladlynt, den självrättfärdige blir barskrapad,

den lagiske blir driven bort från sina lögner, den okunnige blir upplyst och

de heliga uppbyggda på sin allra heligaste tro.

Jag ber om stora saker av en stor Gud.

bottom of page