top of page

Gud är allt

O GUD VARS VILJA ÖVERVINNER ALLT,

Det finns ingen trygghet i någonting

vid sidan om att njuta av dig och vara delaktig i din tjänst;

Du är Allt i alla, och alla glädjeämnen för mig är vad du gör dem till,

och inget annat.

Jag är nöjd med din vilja, vadhelst den innebär, eller skulle vara i alla anseenden,

och om du befaller mig att välja själv i några handlingar,

skulle jag välja att hänföra allt till dig, för du är oändligt vis

och kan inte göra något misstag, vilket jag är i fara att göra.

Jag gläds att tänka att alla ting står till ditt förfogande,

och det gläder mig att lämna dem där.

Då vänds bönerna helt och hållet till lovprisning, och allt jag kan göra är att

beundra och välsigna dig.

Vad skall jag ge dig för alla dina förmåner?

Jag står klämd mellan två alternativ, villrådig vad jag skall göra;

Jag längtar efter att ge något tillbaka, men jag har inget att offra,

och kan endast glädja mig åt dina händers verk,

att ingen i himlen eller på jorden kan dela din ära;

Jag kan av mig själv inte göra någoting som förhärligar ditt välsignade namn,

men jag kan genom nåden med glädje överlämna både själ och kropp till dig,

Jag vet att du är trons upphovsman och fullkomnare,

hela återlösningsverket är ditt helt och hålet, att varje god gärning

eller tanke funnen i mig är effekten av din kraft och nåd,

ditt enda motiv i detta verk att vilja och göra din vilja i mig, är för ditt välbehag.

O Gud, det är förunderligt att människor kan tala så mycket om vår skapade kraft

och godhet. Om du inte höll oss tillbaka varje ögonblick,

skulle vi vara inkarnerade demoner.

Detta, genom bitter erfarenhet, har du lärt mig angående mig själv.

bottom of page