top of page

Han handlar inte med oss
efter våra synder, Bön 818

I 

Barmhärtig och nådig 

är Herren,

långmodig och stor i mildhet.II

Han handlar inte med oss

efter våra synder

och vedergäller oss inte 

efter våra missgärningarI

Som en fader

förbarmar sig över barnen,

så förbarmar sig Herren

över dem som fruktar honomII

Gud, var mig nådig

efter din godhet,

utplåna mina överträdelser

efter din stora barmhärtighet.Så älskade Gud världen

att han gav den sin ende Son,

för att de som tror på honom

inte skall gå under

utan ha evigt liv.II

Genom att Jesus gav sitt liv

för oss

har vi lärt känna kärleken.I 

Av nåd är vi frälsta 

genom tron, inte av oss själva.

Guds gåva är det.II

 Vi är hans verk,

skapade genom Kristus Jesus

till att göra de goda gärningar

som Gud från början

har förutbestämt oss till.I

 Lova Herren, min själ,

och glöm inte vad gott

han har gjort.II

Lova Herren, min själ,

och glöm inte vad gott 

han har gjort.
Källor: Ps 103, Ps 51, Joh 3:16, 1 Joh 3:16, Efe 2:8, 10

bottom of page