top of page

Herren är kung,
folken bävar, Psalm 99:1-5

I

1 Herren är kung,

folken bävar!

Han tronar på keruberna,

jorden skälver!

2 Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.


II

3 De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.


I

4 Kungen är mäktig,

han älskar det rätta.

Du håller rättvisan vid makt,

rätt och rättfärdigt

handlar du i Jakob.


II

5 Upphöj Herren vår Gud,

tillbe vid hans fötters pall!

Helig är han.

bottom of page