top of page

Himlarna vittnar
om Guds härlighet, Psalm 19

I

2 Himlarna vittnar

om Guds härlighet,

himlavalvet förkunnar

hans händers verk.


II

3 Dag berättar för dag,

natt ger kunskap till natt,

4 utan tal och utan ord,

utan att man hör deras röst.


I

5 Deras röst når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.

I himlen har han gjort

en hydda åt solen.

6 Den liknar en brudgum

som kommer ut ur sin kammare,

den jublar som en hjälte

över att löpa sin bana.


II

7 Vid himlens ena ände går den upp

och följer sitt kretslopp

till den andra.

Ingenting är dolt för dess hetta.


I

8 Herrens undervisning är fullkomlig,

den ger nytt liv åt själen.

Herrens vittnesbörd är sant,

det ger vishet åt enkla människor.


II

9 Herrens befallningar är rätta,

de ger glädje åt hjärtat.

Herrens bud är klart,

det ger ljus åt ögonen.


I

10 Herrens vördnad är ren,

den består för evigt.

Herrens domar är sanna,

de är alla rättfärdiga.


II

11 De är mer värda än guld,

än mängder av fint guld.

De är sötare än honung,

än renaste honung.


I

12 Genom dem blir din tjänare varnad.

Den som följer dem får stor lön.

13 Vem märker hur ofta han felar?

Förlåt mig mina hemliga brister.


II

14 Bevara också din tjänare

från de fräcka,

låt dem inte få makt över mig,

så blir jag fullkomlig

och fri från svår synd.


I

15 Låt min muns ord

och mitt hjärtas tankar behaga dig,

Herre, min klippa och återlösare.


Amen


Ur psalm 19

bottom of page