top of page

Jag vill alltid prisa Herren, Psalm 34

I

2 Jag vill alltid prisa Herren,

hans lov ska ständigt

vara i min mun.

II

3 Min själ ska vara stolt i Herren,

de ödmjuka ska höra det

och glädjas.


I

4 Lova Herren med mig,

låt oss upphöja hans namn

tillsammans!


II

5 Jag sökte Herren

och han svarade mig,

han räddade mig

från allt som skrämde mig.

I

6 De som ser upp till honom

strålar av fröjd,

deras ansikten behöver inte

rodna av skam.

II

7 Här är en plågad som ropade,

och Herren hörde honom

och frälste honom ur all hans nöd.

I

8 Herrens ängel vakar

runt dem som vördar honom,

och han befriar dem.


II

9 Smaka och se att Herren är god!

Salig är den som flyr till honom.


Amen

bottom of page