top of page

Niceanska bekännelsen

(Om Gud)

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,

skapare av himmel och jord och av allt vad synligt och osynligt är


(Om Jesus)

Jag tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son,

född av Fadern före all tid,

Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,

född och inte skapad, 

Han är av samma väsen som Fadern,

Genom Honom är allting skapat;


(Vad har Jesus gjort för oss?)

Han har för oss människor och för vår salighets skull stigit ned från himmelen och blivit människa

Han har blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus,

lidit och blivit begraven; och på tredje dagen  uppstått, efter skrifterna, 


(Var är Jesus idag?)

Han har stigit upp till himmelen

och sitter på Faderns högra sida;

därifrån ska Han igen komma i härlighet till att döma levande och döda,


(Om Anden)

Jag tror på den helige Ande, Herren och livgivaren,

som utgår av Fadern och Sonen,

Anden som på samma sätt som med Fadern och Sonen tillbes och äras


(om kyrkan och ett kristet liv)

Jag tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,

och förväntar de dödas uppståndelse

och den tillkommande världens liv.


bottom of page