top of page

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, 1 Joh 1:8-10

VÄXELBÖN

I

8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 


II

9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 


LEDARE

BEKÄNNELSE

Bekänn din syn inför din Gud. Jag vill att du tänker på några av de synder som tynger dig. Granskap ditt uppförande och ditt hjärta. Välj minst en av de överträdelser du gör.


Svara på följande frågor tyst för dig själv:

Vad är det du gör?

Vad vinner du kortsiktigt på att göra det?

Vad vinner du långsiktigt på att göra det?

Vad förlorar du på att göra det?

Vad är dess konsekvenser i ditt och andras liv?


VISUALISERING

Ger ett utseende till dina överträdelser. Föreställer dig att de ät ting, saker eller något som ligger på din kropp. Vad är det? Hur ser det ut? Hur är konsistensen? Vad är dess färg?


Jag vill nu att du flyttar den från din kropp till dina händer. Ta bort den från din kropp och bär det i dina händer.


GÅ TILL KORSET

Lyft på blicken, framför dig hänger din Herre på ett kors. Kan du se det? Föreställ dig det, visualisera. Han hänger där och förblöder. Gå fram till Honom och bär fram dina synder i dina händer.


Gå fram, nära, gå ända fram till korsets fot. Lägg dina synder där, lägg infrån dig dem. Är dina händer smutsiga av dem? Det ligger små bloddroppar från Honom på marken. Rör vid dem med ditt finger och en strålglans kommer att sprakla ur det, som ett ljus och dina händer kommer att vara rena.


BE OM FÖRLÅTELSE

Säg till din Herre:


Herre, jag gör det som är ont i dina ögon

Gud var med nådig och förlåt mig

Förlåt mina överträdelser för din godhetsskull

Rena mig och ge mig kraft att överkomma.


TA EMOT HANS FÖRLÅTELSE, Rom 3:21-24

21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet/förlåtelse från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 


22 en rättfärdighet/förlåtelse från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. 


för här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 


24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, 

av hans nåd, 

därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 


TRANSFORMATION

Tänk nu minst ett sätt du han göra annorlunda.

Vad kan du göra istället för att hanman i det du bekänner?

Behöver du göra något för att inte hamna där? Kan du undvika det?

Kan du be någon hjälpa dig?


Svara på dessa frågor och be sedan tillsammans med mig:

Herren, ge mig snälla kraft och styrka att överkomma.

bottom of page