top of page

Psalm 13:6

6 Men jag litar på din nåd,

mitt hjärta jublar

över din frälsning.

Jag vill sjunga till Herren,

för han är god mot mig.

bottom of page