top of page

Treenigheten


TRE I EN, EN I TRE, MIN RÄDDNINGS GUD,

Himmelske Fader, välsignade Son, evige Ande,

Jag tillber dig som en Varelse, ett Väsen,

en Gud i tre distinkta Personer,

för att du för syndare till din kunskap och ditt rike.

O Fader, du har älskat mig och sänt Jesus för att återlösa mig;

O Jesus, du har älskat mig och antagit min natur,

utgjutit ditt eget blod för att tvätta bort mina synder,

gett mig rättfärdighet för att täcka min orättfärdighet;

O Helige Ande, du har älskat mig och kommit in i mitt hjärta,

inplanterat det eviga livet,

uppenbarat för mig Jesu härlighet.

Tre Personer och en Gud, jag välsignar och prisar dig,

för kärlek så oförtjänt, så obeskrivlig, så underbar,

så mäktig att rädda de förlorade och resa upp dem till härligheten.

O Fader, jag tackar dig att i nådens fullhet,

har du upphöjt Jesus som min räddning,

inplanterat tro i mig,

underkuvat mitt envisa hjärta,

gjort mig till ett med honom för alltid.

O Fader, du är upphöjd till att höra mina böner,

O Jesus, din hand är utsträckt att ta emot min bön,

O Helige Ande, du är villiga att hjälpa mig med mina svagheter,

att visa mig mitt behov, förse med orden, be inom mig,

styrka mig så att jag inte misslyckas i bönen.

O Treenige Gud, som befallde universum,

du har befallt mig att fråga efter dessa saker

som berör ditt rike och min själ.

Låt mig leva och be som en döpt in i det trefaldiga Namnet.

bottom of page