top of page

Gudstjänst 11

söndag 27 juni 2021

GEMENSAM SÅNG 3 Öppna Mitt Hjärta För Dig Gud 

KALLELSE TILL TILLBEDJAN 2 Samuel 12:1-10

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell bön

GEMENSAM SÅNG 12 Allt Till Jesus

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN 2 Samuel 12:13

GEMENSAM SÅNG 282 Bar du min börda

BIBELLÄSNING: Fria eller fälla Epi: Romarbrevet 14:7-13 Eva: Matteus 7:1-5

BRÖDSBRYTELSE

GEMENSAM SÅNG 636 Stor är din trofasthet

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Diverse skrifter Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Om pengar och givande del 3 av 3: Nya testamentets undervisning om givandet"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page