top of page

Gudstjänst 22

söndag 12 december 2021

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 95:1-7

1 Kom, låt oss ropa till Herren,

jubla till vår frälsnings klippa!

2 Låt oss träda fram för hans

ansikte med tacksägelse,

jubla till honom med lovsång,

3 för Herren är en stor Gud,

en stor kung över alla gudar.

4 Han har jordens djup i sin hand,

och bergens toppar är hans.

5 Hans är havet som han har gjort,

och det torra som hans händer

format.

6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,

böja knä för Herren vår Skapare,

7 för han är vår Gud

och vi är folket i hans hjord,

fåren i hans vård.


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 96:7-11; Heb 4:12-13

7 I dag,

om ni hör hans röst,

8 förhärda inte era hjärtan

som vid Meriba,

som på Massas dag i öknen,

9 där era fäder frestade mig

och prövade mig

fast de sett mina gärningar.

10 I fyrtio år var jag vred

på det släktet,

och jag sade: "De är ett folk

med vilsna hjärtan,

de känner inte mina vägar."

11 Så svor jag i min vrede:

"De ska aldrig komma in

i min vila."


(Heb 4:12-13)

12 Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Heb 6:9

9 Men när det gäller er, våra älskade, är vi övertygade om det bästa, det som för till frälsning, trots att vi talar på detta sätt. 10 Gud är inte orättvis, han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni visat hans namn genom att tjäna de heliga, nu som förr. 11 Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet.


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 16


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Ämne: Efesierbrevet 2:1-7 "Gud bevarar sina heliga - Motargument"


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: Rom 8:38-39


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:30 - Avslut 16:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page