top of page

Gudstjänst 7

söndag 30 maj 2021

INFO Stund för information till de samlade

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Jeremias 31:31-32

GEMENSAM SÅNG 7 Se i tron blott på Jesus 

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Jeremias 31:33-34

GEMENSAM SÅNG 10 Värdigt är Guds lamm 

GEMENSAM SÅNG 327 All ära till Gud 

BIBELLÄSNING: Pingstdagen 

Epi: Apostlagärningarna 2:1-11 

Eva: Johannesevangeliet 14:23-29


GEMENSAM SÅNG 11 Ropa till Gud 

GEMENSAM SÅNG 636 Stor är din trofasthet 

TROSBEKÄNNELSE Den apostoliska trosbekännelse BRÖDSBRYTELSE

GEMENSAM SÅNG 601 Ej Silver Ej Guld 

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Efesierbrevet 1:14 

Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Herrens Ande som en sigill - del 1"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page