top of page

Gudstjänst 71

söndag 25 december 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Joh 1:1-5, 9


I

1. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2. Han var i begynnelsen hos Gud. 3. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.


II

4. I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.


I

9. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen.TILLBEDJANSSÅNG:

Gå Sion din konung att möta (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Ps 145:17-19


I

17. Herren är rättfärdig
i alla sina vägar

och nådig i allt han gör.


II
18. Herren är nära

alla som ropar till honom,

alla som ropar till honom i sanning.
19. Han gör vad de gudfruktiga begär,

han hör deras rop och frälser dem.BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: Kol 1:19-20


19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20. och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.BEKRÄFTELSESÅNG

För att du inte tog det gudomliga (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Den apostoliska bekännelsen (Klickbar)


Brödsbrytelse


Gemensam bön: 

Vår Far (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: Luk 2:1-20

Ämne: JulevangelietTILLBEDJANSSÅNG:  

Fröjdas vart sinne (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Joh 3


__________________


bottom of page