top of page

Låt oss få känna

Låt oss få känna, 

ditt rikes underbara doft, 

här och nu. 


Låt oss få höra,

din ljuva stämma inom oss, 

här och nu.


Kom du helige, 

helig ande kom. 

Kom du helige, ja kom. 

Helig ande kom.

bottom of page