top of page
DALL·E 2023-10-27 20.38.08 - Photorealistic scene set in the time of Jesus with a flourish
Ricard från Fig Tree

Själavård med FigTree

Bibeltrogen Vägledning, Psykologisk Expertis

Vår själavård är unik och kombinerar bibeltrohet, psykologisk expertis och många års erfarenhet. Att vara bibeltrogen garanterar ett djupt engagemang för kristna principer. Vår psykologiska expertis ger en vetenskaplig och djupgående förståelse för mänskligt beteende. Med vår samlade erfarenhet kan du lita på att du får bra vägledning på väg mot dina mål.

Ricard Beltran

Psykologutbildad inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Våra Tjänster

Välkommen till vår Psykoterapeutiska Bibeltrogna själavård. Vi arbetar med individer, familjer och par, och erbjuder stöd under livets utmanande perioder. Genom att kombinera Guds ord med effektiva psykologiska metoder, hjälper vi dig att bryta envisa beteendemönster, vare sig det handlar om personliga vanor eller relationella utmaningar. Vårt mål är att guida dig mot en positiv förändring med Gud vid din sida.

Individuell själavård

Individ

En personlig resa där du får utrymme att utforska dina känslor, utmaningar och mål. Det är också en möjlighet att utlösa kraften i Guds ord för att skapa positiv förändring i ditt liv.

Kommer snrat...
Familjestöd

Familj 

Ett tillfälle för familjer att stärka banden, förstå varandra bättre och finna lösningar på gemensamma utmaningar. Här hittar ni ett stödjande forum för att tillsammans växa och utvecklas som familj.

Kommer snrat...
Parsjälavård

Par

Ett utrymme för par att återupptäcka sin kärlek, göra slut på konflikter, bygga starkare relationer och arbeta igenom eventuella hinder tillsammans. Vi hjälper er att navigera genom relationens utmaningar och finna harmoni.

Kommer snrat...
bottom of page