top of page

Nyfiken på Gud

Olika video och reflektionsfrågor som berör de viktigaste antagande i en kristen Gudstro.

Antal tillfällen

Individuellt, vid behov

Startdatum

Johnny 2.jpeg

Diverse lärare

Lärare

Välkommen till Undervisningen "Nyfiken på Gud"

I en tid där frågor om tro, andlighet och moral blir allt mer komplexa, erbjuder vi en undervisning som heter "Nyfiken på Gud". Denna serie syftar till att utforska några av de mest grundläggande och samtidigt komplicerade frågorna som rör vår förståelse av Gud, Bibeln och människans natur.


Del 1: Finns Bibelns Gud?

I denna del tittar vi på filmen 'The Atheist Delusion' av Living Waters. Syftet är att reflektera över tron på en biblisk Gud och att kritiskt granska ateismens grundläggande påståenden ur ett logiskt perspektiv.


Del 2: Mirakel och det Övernaturliga

John Lennox från Oxford University och experter från Harvard Medical School tar oss med på en resa för att utforska miraklens legitimitet och deras övernaturliga betydelse.


Del 3: Är Bibeln bara en Samling av Gamla Myter och Folksagor?

Denna del fokuserar på att ifrågasätta den populära uppfattningen att Bibeln enbart är en samling av myter och folksagor. Vi granskar de mest omtalade berättelserna och deras potentiella sanningshalt.


Del 4: Om Ondskan och Vad Det Är

Här utforskar vi det komplexa och ofta missförstådda konceptet av ondskan, dess ursprung och dess inverkan på mänskligheten.


Del 5: Vad är "Synd"?

Denna del tar upp begreppet "synd" och spänner över allt från mänskliga misslyckanden till möjligheten av gudomlig förlåtelse.


Del 6: Vad är en "Överträdelse"?

Vi diskuterar vad en "överträdelse" är i biblisk mening och hur förlorat förtroende kan förnyas genom en relation med Kristus.


Del 7: Vad är "Skuld/Förbrytelse"?

Slutligen tar vi en djupdykning i Bibelns syn på mänsklig förbrytelse och dess inverkan på våra liv, samt hur detta relaterar till begreppet omvändelse.Varje del innehåller reflektionsfrågor och praktiska tillämpningar som hjälper dig att djupare förstå och integrera det du har lärt dig i ditt eget liv. Vi hoppas att denna undervisning kommer att vara en källa till insikt, reflektion och andlig tillväxt. Varmt välkommen!

bottom of page