top of page

Om vrede, ilska och bitterhet

Se din egen ilska och vrede utifrån Guds perspektiv och får hjälp från Honom att lära dig att hantera dessa känslor.

Antal tillfällen

Individuellt, vid behov

Startdatum

Johnny 2.jpeg

Diverse lärare

Lärare

I en värld som är fylld med orättvisor, konflikter och komplexitet, är det lätt att känna sig överväldigad och söka svar på livets stora frågor. Det är i dessa stunder som vi vänder oss till Bibeln för vägledning och tröst. Denna undervisning, ledd av den framstående bibelläraren John MacArthur, tar upp två kritiska ämnen som är högst relevanta i dagens samhälle: Guds vrede och förlåtelse.


Studie 1: Guds Vrede

I den första delen av denna serie kommer vi att utforska ämnet "Guds vrede" i detalj. Detta är inte bara en teologisk diskussion, utan en djupgående studie som hjälper oss att förstå de goda nyheterna om Kristus Jesus. Det ger oss också en känsla av tröst och rättvisa i en värld som ofta verkar vara i kaos.


Studie 2: Förlåtelse under en Tid av Vrede

I den andra delen kommer vi att fokusera på "Förlåtelse under en tid av vrede". John MacArthur går igenom 10 anledningar till varför och hur förlåtelse är kritiskt för den troende, särskilt när det gäller att hantera ilska och vrede.

Varje studium innehåller reflektionsfrågor och praktiska tillämpningsfrågor som hjälper dig att internalisera och tillämpa det du har lärt dig i ditt eget liv.


Vi hoppas att denna undervisning kommer att vara en källa till inspiration, insikt och andlig tillväxt för dig. Varmt välkommen!

bottom of page