top of page

Pånyttfödelse

KYRKANS VÄSEN

1 Förklara varför pånyttfödelse är en förutsättning för medlemskap i en församling. Reflektera kring Johannesevangeliet 3:1-8


2 Verserna nedan beskriver att människan oförmåga att underordna sig guds lag och söka sig till Gud. Förklara sedan med egna ord vad verserna säger.


3 Du behöver och kan inte göra något för att bli pånyttfödd. Varför är det så? Stärk ditt svar med en vers.Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page