top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 20

OM EVANGELIET OCH OMFATTNINGEN AV DESS NÅD

1. Då gärningarnas förbund blev brutet av synden, och blev odugligt till att ge liv, behagade Gud att ge löftet om Kristus, kvinnans säd, att kalla de utvalda genom, och föda tro och omvändelse i dem;1 i detta löfte uppenbarades evangeliets huvudsakliga ämne2 och det har verkningskraft att omvända och frälsa syndare.

1 1 Mos 3:15;

2 Upp 13:82. Detta löfte om Kristus, och frälsning genom Honom, uppenbaras endast genom Guds Ord.3 Skapelsens eller försynens verk, med naturens ljus, ger ingen uppenbarelse om Kristus, eller om nåd genom Honom, inte ens på ett allmänt eller dunkelt sätt;4 desto mindre skulle människor som saknar uppenbarelsen av Honom genom evangeliets löfte så bli kapabla att uppnå frälsande tro eller omvändelse.5

3 Rom 1;17;

4 Rom 10:14,15,17;

5 Ords 29:18; Jes 25:7; 60:2,33. Evangeliet har uppenbarats för syndare i olika tider och i olika delar – tillsammans med löftena och föreskrifterna för lydnaden som krävs i det – men beträffande de folkslag och individer som får denna förmån, har det endast att göra med Guds suveräna vilja och välbehag.6 Det har inte tilldelats dessa människor för att de lovat att förbättra sina naturliga förmågor i kraft av något allmänt ljus de tagit emot utan det, för detta har ingen någonsin gjort, och det kan ingen heller någonsin göra;7 och därför har evangeliets förkunnelse i alla tider getts åt individer och folkslag, men i stor variation vad beträffar dess omfattning eller begränsning, i enlighet med Guds vilja och rådslut.

6 Ps 147:20; Apg 16:7;

7 Rom 1:18-324. Även om evangeliet är det enda yttre sättet att uppenbara Kristus och den frälsande nåden på, och det, som sådant, räcker i överflöd till detta; är det ändå dessutom nödvändigt, för att människor som är döda genom sina överträdelser ska bli födda på nytt, uppväckta eller pånyttfödda, med ett verksamt, oöverstigligt verk av den helige Ande på hela människans varelse, för att ett nytt andligt liv ska skapas i dem;8 och utan detta finns det inget annat sätt att påverka dem att omvända sig till Gud.9

8 Ps 110:3; 1 Kor 2:14; Ef 1:19,20;

9 Joh 6:44; 2 Kor 4:4,6

bottom of page