top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 29

OM DOP

1. Dop är en förordning från Nya testamentet, förordnad av Jesus Kristus, att för den döpta parten vara ett tecken på dennes gemenskap med Honom, i Hans död och uppståndelse; på dennes inympande in i Honom;3 på syndernas förlåtelse;4 och hängivelse åt Gud, genom Jesus Kristus, att leva och vandra i ett helt nytt liv.5

3 Rom 6:3-5; Kol 2:12; Gal 3:27;

4 Mark 1:4; Apg 22:16;

5 Rom 6:42.  De som verkligen bekänner omvändelse till Gud, tro på och lydnad till vår Herre Jesus Kristus är de enda giltiga föremålen för denna förordning.6

6 Mark 16:16; Apg 8:36,37, 2:41, 8:12, 18:83. Det yttre elementet som ska användas i denna förordning är vatten, i vilket parten ska döpas, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.7

7 Matt 28:19, 20; Apg 8:384. Nedsänkning, eller doppning av individen i vatten är nödvändig för att denna förordning ska förrättas på ett korrekt sätt.8

8 Matt 3:16; Joh 3:23

bottom of page