top of page

Predikan

KYRKANS VÄSEN

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

Distinktion mellan bibelsyn och bibelbrukReformationens distinktion mellan sanna och falska församlingar

    Vi tror att vi måste urskilja, flitigt och nogsamt, utifrån Bibelns ord,

    vad som är den sanna kyrkan från alla sekter i världen idag som gör

    anspråk på namnet Kyrkan [...]. Den sanna kyrkan kan igenkännas om den har

    följande kännetecken: den ägnar sig åt den rena förkunnelsen av

    evangeliet, den brukar en ren förvaltning av sakramenten som Kristus

    instiftat dem, [och] den praktiserar församlingsdisciplin för att

    korrigera fel. I korthet, den reglerar sig själv enligt Guds rena Ord och

    avvisar allt som motstår det och håller sig till Jesus Kristus som sitt

    enda huvud.I. VAD GUDS ORD GÖR MED OSS

Levande och verksamt

   Jeremia 23:29 (SFB-15)


Guds ord är en förlängning av Gud själv

       Jeremia 23:9 (SFB-15)


Gud handlar genom sitt ord

       Psaltaren 33:6 (SFB-15)

       Hebreérbrevet 11:3 (SFB-15)

       Hebreérbrevet 1:3 (SFB-15)

       Romarbrevet 10:17 (SFB-15)

       1 Petrusbrevet 1:23 (SFB-15)

       Jakobsbrevet 1:18(SFB-15)

       Jakobsbrevet 1:21(SFB-98)


Guds Ande verkar genom Guds ord

       Johannesevangeliet 6:63 (SFB-15)

       Jesaja 55:10-11 (SFB-15)

       Hesekiel 36:26–27 (SFB-15)

       Lukasevangeliet 10:16 (SFB-15)


Guds ord är Andens svärd

       Jeremia 1:9–10 (SFB-15)

       Johannesevangeliet 10:27-28 (SFB-15)Vad vi behöver för att nå de förlorade

Romarbrevet 8:7–8 (SFB-98)

   Jesaja 30:9–10 (SFB-15)

   2 Korinthierbrevet 10:3–5 (SFB-15)

   Johannesevangeliet 8:31-32 (SFB-15)

   2 Korinthierbrevet 4:2 (SFB-15)Vad vi behöver för att bygga upp de heliga

Vad psalmisten tror om Guds ord

Vad psalmisten känner inför Guds ord

Vad psalmisten gör med Guds ordSlutsats: Guds ords centralitet i församlingen

Frestelsen att mjuka upp budskapet

       2 Korinthierbrevet 2:15–16 (SFB-15)II. HUR SKA VI HÅLLA GUDS ORD CENTRALT? GENOM PREDIKAN

 2 Timotheosbrevet 4:1-5 – predika ordet!

    2 Timotheosbrevet 4:1–5 (SFB-15)Vikten i uppmaningen – femfaldig intensifiering

    Jakobsbrevet 3:1 (SFB-15)

    Markusevangeliet 9:42 (SFB-15)Vad innebär det att predika?

FörkunnaIII. PREDIKANS BUDSKAP

Ordet

    2 Timotheosbrevet 3:16–17 (SFB-15)


Evangeliet

    Efesierbrevet 3:8 (SFB-15)

    En predikant i de kristna kyrkorna ska bedömas utifrån detta; att han

    predikar Kristus allena, så att folket må veta vad de kan förtrösta på.

[...]

    Predikanten har inget annat ämbete än att predika den klara solen,

    Kristus. Därför är predikandet en farlig sak. Låt predikanterna vinnlägga

    sig om att predika [Kristus] eller vara tysta. En dålig predikant är

    farligare än tusen fiender.

    Martin Luther, predikan palmsöndagen och påskdagen 1521

Kallelse till omvändelse och tro

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page