top of page

Tro i handling: Vandringen, kärleken, och livet

Placeholder Image

En Levande relation med Gud (Psalm 23:1-3)

Utforskar hur en nära relation med Gud ger vägledning, tillfredsställelse och återställer vår själ, med fokus på vikten av bibelläsning, bön, meditation och sång.

Placeholder Image

Vandring med Gud genom svårigheter (Psalm 23:4-6)

Diskuterar hur tro på Gud ger tröst och hopp i utmanande tider, med betoning på Guds ständiga närvaro och välsignelser.

Placeholder Image

Vad är kärlek? (1 Kor 13:1-10)

Granskar kärlekens essens och dess handlingsorienterade natur som oumbärlig för tro, med insikt om att äkta kärlek går utöver yttre handlingar och känslor.

Kärlek som det främsta valet (1 Kor 13:11-13)

Uppmuntrar till mognad i tro och kärlek, med en framåtblick mot en tid av fullständig förståelse och kännedom i mötet med Jesus.

Människor i de sista tiderna och den felriktade kärleken (2 Tim 3:1-5)

Varar för självcentrerade tendenser och uppmanar till självreflektion och en djupare relation med Gud som motvikt till samhällets missriktade kärlek.

bottom of page